DOŁĄCZ DO NAS

Witaj,

jeśli zagrało Ci w sercu to, co robimy i chcesz się jakoś dołączyć, to śmiało napisz do nas.

Możesz nas wspierać na wiele sposobów:

1. wsparcie modlitwą! Najważniejsze! Żadne dzieło Boże nie obędzie się bez solidnej pomocy duchowej!
2. wsparcie Twoją pracą i umiejętnościami (napisz, co potrafisz… mamy też trochę talent do „zarządzania talentami”)
3. wsparcie finansowe- jesteśmy organizacją non-profit i każda kwota na plus nas satysfakcjonuje, np. można zrobić małe stałe zlecenie w banku. Będziemy wdzięczni!

2 Kor 9
7 Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg
8 A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki.

Jesteśmy otwarci na współpracę.

Korzyści podatkowe:
Darowiznę na Fundację możesz odliczyć od dochodu w wysokości
6% dochodu ( dla osób fizycznych) i
10% dochodu dla osób prawnych.

Pod warunkiem, że:
• zrobisz to przelewem a nie gotówką
• w tytule wpiszesz konkretny cel pożytku publicznego , przy czym organizacja nie musi być Organizacją Pożytku Publicznego tzw. OPP ( to nie to samo co 1%), u nas cele:

  • ochrony i promocji zdrowia
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  • edukacji
  • rozwój wspólnot lokalnych