Pocieszyć serce Maryi

BY MARYJA BYŁA BARDZIEJ ZNANA I KOCHANA

Nabożeństwo wynagradzające Matce Bożej

RATUNEK DLA ŚWIATA !

  1. Na naszych oczach świat się zmienia.
  2. Dostrzegamy coraz więcej zła w przestrzeni publicznej i prywatnej, w mediach, kłamstwa i upadku moralnego.
  3. Doświadczamy skutków złej gospodarki- wzrosty cen, braki surowców
  4. Czujemy się zawiedzeni przez rządy, media, ekspertów, księży, przyjaciół,
  5. Doświadczamy konsekwencji rozpadu rodzin, krzywdy ludzi dorosłych, starszych i przede wszystkim niewinnych dzieci.
  6. Dramatycznie wzrasta liczba samobójstw wśród dzieci oraz zabójstw dzieci nienarodzonych, oraz cierpienia psychiczne zwłaszcza dzieci i młodzieży.

 

 

CZERWIEC 2024:

Posłuchaj rozważania z Matką Bożą o USTANOWIENIU EUCHARYSTII:

Czym jest w ogóle Eucharystia???

Ofiara Chrystusa we Mszy Św.  nie jest ponawiana (bo jedna była Ofiara), lecz przedstawiana. Msza uwielokrotnia rzeczywistą obecność tego jedynego sakramentu.

„Podobnie jak Eucharystia uwielokrotnia nie ciało Chrystusowe, ale jedynie jego substancjalną obecność, tak samo Msza Św. uwielokrotnia nie Ofiarę Chrystusową, lecz obecność działania Ofiary Chrystusowej” („Msza Święta obecność Ofiary Krzyżowej” Ks.Karol Journet, Nihil Obstat – Poznań 1959 r. ).

Pod zasłoną sakramentu dokonuje się rzeczywista obecość ofiary już spełnionej przez Jezusa Chrystusa.

Każda Msza Św. ma wartość niesończoną! Jesteśmy dosłownie podniesieni do Nieba! Uczestniczymy w czymś absolutnie wyjątkowym! Tu i teraz!

Dla Boga Akt odkupieńczej ofiary jest czymś zawsze obecnym, teraźniejszym, a nie przeszłym. Bóg Jest. A nie był, czy będzie.

Bóg Jest- ponad czasem, dla wszystkich pokoleń- przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Dla każdej duszy, która kiedykolwiek się pojawiła lub dopiero pojawi na tej planecie. 

Każda konsekrowana Hostia jest Chrystusem- żywym i prawdziwym! Bogu dzięki! 

 

Czy jest NADZIEJA dla świata i dla naszych dusz?

Świat nie daje nam nadziei. Świat się rozpada , ale my możemy przetrwać, możemy uratować INNYCH, i uratować to, co w nas Boże, bo mamy w sobie Obecność Ducha Świętego.

Szukajmy więc tej nadziei w Tym, Który Jest! Niezmienny! Stały! Który Był, Który Jest i Który Będzie.

W Bogu i tylko w Bogu.

A Bóg jakby  rzucił nam koło ratunkowe na te czasy. Dał nam Maryję. Swoją Matkę i Oblubienicę. To Ona ma nas przeprowadzić przez mroki tego świata i to Ona uchroni Swoje dzieci pod Swoim Niepokalanym Sercem. Jej Niepokalane Serce zwycięży.

Bóg pozwolił, aby Maryja ukazywała się ludziom, a Maryja prosi o modlitwę, pokutę i zadośćuczynienie.

A my, Jej dzieci, chcemy wynagradzać Tej, Która się o nas troszczy i za nami wstawia.

„Bóg pragnie ustanowić na świecie nabożeństwo

do Niepokalanego Serca Maryi”.

Wielka obietnica: 

wielu zostanie uratowanych i nastanie pokój!

WARUNKI NABOŻEŃSTWA

w INTENCJI WYNAGRADZAJĄCEJ ! 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

KOMUNIA ŚWIĘTA

RÓŻANIEC

MEDYTACJA

5 PIERWSZYCH SOBÓT w PYTANIACH

Dlaczego akurat 5 sobót?

Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

N

Jakie są warunki Nabożeństwa?

  1. Spowiedź Św.
  2. Komunia Św.
  3. Różaniec
  4. Medytacja
N

Czy Spowiedź może być w inny dzień?

Może być nawet 8 dni do przodu, ale ważne jest, aby ją podjąć w tej INTENCJI WYNAGRADZAJĄCEJ.

N

Czy musi być sobota, czy inny dzień?

 „Tak samo zostanie przyjęte praktykowanie tego nabożeństwa w niedzielę następującą po sobocie, jeśli moi kapłani ze słusznej przyczyny zezwolą na to duszom”.

N

Piątek czy Sobota?

Pomiędzy praktykowaniem Pierwszych Piątków a Pierwszych Sobót nie ma konfliktu. Można przystąpić do Spowiedzi Św. w piątek w intencji Wynagradzającej Sercu Maryi i w piątek przyjąć Komunię Św. w intencji wynagradzającej Sercu Jezusa.

N

Czy ważna jest intencja wynagradzjąca?

Jak ważna jest intencja zadośćuczynienia, przypomina sam Jezus, który mówił Siostrze Łucji, że wartość nabożeństwa uzależniona jest od tego, czy ludzie „mają zamiar zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi”. Dlatego Siostra Łucja rozpoczyna swe zapiski uwagą: „Nie zapomnieć o intencji wynagradzania, która jest bardzo ważnym elementem pierwszych sobót”.

5 ZNIEWAG I KRZYWD WYRZĄDZANYCH NIEPOKALANEMU SERCU MARYI:

1. Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.

2.Przeciwko Jej Dziewictwu.

3. Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka.

4. Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.

5. Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.

 

„Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”. 

Dzieciątko Jezus

Możesz pobrać przykładowe modlitwy

POMÓŻ NAM ODPOWIEDZIEĆ NA BOŻE WEZWANIE !

By Maryja była bardziej znana i kochana!

Wesprzyj nasze działania MISYJNE I EWANGELIZACYJNE:

Co możesz zrobić?

1. Zaprosić nas do swojej parafii, abyśmy dali świadectwo i podnieśli ludzi na duchu

2.Wesprzeć nas finansowo na cele rozwoju: mBank: 09 1140 2004 0000 3502 7553 9611 tytułem: darowizna na cele statutowe

3. Chcesz się zaangażować w inny sposób? Napisz do nas: kontakt(małpka)fundacjabetania.pl

4. Wyślij znajomym link do naszej strony

5. Zaproś znajomych lub/i rodzinę na Rekolekcje z Maryją i postem do Niepokalanowa https://fundacjabetania.pl/

Chesz wiedzieć więcej? Zgromadziliśmy tutaj kilka nagrań na Youtubie, które pomogą Ci poszerzyć wiedzę o Fatimie i Pierwszych Sobotach!