POZNAJ NASZE PROJEKTY

POST DANIELA

Rekolekcje z postem Daniela

Post jako najsilniejsza forma modlitwy. Można o wielkie rzeczy prosić Pana. Można doświadczyć głębokiego oczyszczenia, uzdrowienia na ciele i duszy. Z postem i modlitwą podejmujemy ważne decyzje życiowe!

 

POST DANIELA

Pierwsze Soboty

Jezus pragnie, aby Jego Matka była bardziej znana i kochana. Aby wynagradzać Jej Sercu krzywdy i bliźnierstwa i prosić o nawrócenie grzeszników i powrót Bożej harmonii do współczesneo świata. To Nabożeństwo, które jest ratunkiem dla dusz i całego świata.

 

KURS FINANSOWY

Kurs finansowy oparty o Słowo Boże

Czy wiesz, że w Biblii jest ponad 2000 wersetów na temat majątku, finansów i zarządzania nimi? Co Bóg mówi na ten temat? Czy pieniądze są dober czy złe? Czy pracuję dla pieniędzy? Czy  możliwa jest prawdziwa wolność finansowa? Na te pytania odpowiesz sobie z Bożą pomocą.

KURS FINANSOWY

Tworzymy wspólnotę

Chcemy stworzyć wspólnotę ludzi, którzy będą się wspierać we wzrastaniu w wierze poprzez spotkania modlitewne.

W przyszłości myśłimy o wspólnej wiosce, domu rekolekcyjnym, otwartym na przybyszów ze świata.

REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW

Rekolekcje dla małżeństw

Będzie o wolności w małżeństwie, o rozwiązywaniu konfliktów, o komunikacji, o przebaczeniu i miłosierdziu, czyli o tym, co skuteczne, co scala i buduje. A zakończymy: nową pasją, nową miłością, nową nadzieją! Ale zawsze razem, patrząc w przyszłość z ufnością dobremu Bogu.

REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW

Edukacja domowa

Jako pionierzy polskiej edukacji domowej wspieramy rodziców w tworzeniu środowisk , szkół, klubów edukacji , które będą miejscem wzrastania ich dzieci w duchu wartości chrześijańskich.

.

N

CERTYFIKOWANI TRENERZY

Nasi trenerzy mają nie tylko szeroką wiedzę teoretyczną popartą odpowiednimi dyplomami, ale równiez bogate doświadczenie życiowe i praktyczne.

N

PROFESJONALNA OBSŁUGA

Staramy się, aby obsługa naszych uczestników była na wysokim poziomie profesjonalizmu z dużą autentyczną troską o człowieka.

N

ATMOSFERA WSPÓLNOTY

Podczas naszych działań stawiamy na wytworzenie atmosfery wspólnoty, więksezej rodziny, w której każdy jest ważny i wysłuchany. 

PRZYWRACAMY BOŻY PLAN NA ŻYCIE CZŁOWIEKA

podnosimy na duchu, inspirujemy do rozwoju

Polska, Łódź