Nasi „bracia w wierze” – tak mówią o protestantach nasi bracia katolicy, nasi księża i papież.

O ile do samych protestantów nic nie mam, to wydają się być szokujące wnikliwe analizy  Grzegorza Brauna, Księdza Profesora Tadeusza Guza oraz świadectwa osób, które były związane z protestantyzmem.

Zawsze staram się dotrzeć do PRAWDY,  a Prawda prowadzi do źródła: do Martina Lutra.

Grzegorz Braun:

„Rewolucja protestancka to rabunkowa rewolucja, to skok na kasę, to projekt polityczny i militarny, gospodarczy… Niepójście do kościółka skutkowało nałożeniem kar finansowych, pastor miał donieść na tego, kogo nie było, kary były olbrzymie. To ziemia nasiąknięta krwią męczenników, księży jezuitów obdzierało się ze skóry, zabijano tych, którzy nie chcieli pokłonić się bożkowi modernizacji i protestantyzacji byli karani jak zdrajcy”

 

Prof.T.Guz

https://www.pch24.pl/500-lat-protestantyzmu–35-absurdalnych-cytatow-z-marcina-lutra,55707,i.html

Kluczem do zrozumienia protestantyzmu jest to, że Luter zakwestionował istnienie wolnej woli człowieka w stosunku do wolnej woli Boga. Zaprzeczenie tego dogmatu spowodowałoby zaprzeczenie innych.

To przerzuca całą rację grzechów , wojen, chorób na Boga jako Stwórcę wszystkiego!

Luter więc twierdzi, że nie człowiek jest grzesznikiem, lecz Bóg.

DO OBEJRZENIA:

Świadectwo Adama  „Byłem protestantem”

Grzegorz Braun: FILM „Luter i rewolucja protestancka”

https://vod.braunmovies.com/filmy/luter-i-rewolucja-protestancka/

Bardzo skrótowo- największe różnice pomiędzy katolicyzmem a protestantyzmem. Protestanci:

  1. kwestionują Obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie
  2. kwestionują Mszę Świętą jako ofiarę Jezusa
  3. kwestionują Maryję jako Matkę Bożą i Pośredniczkę (i dogmat o Jej Niepokalanym Poczęciu)
  4. nie uznają zwierzchnictwa Papieża ( i tym samym księży)
  5. nie uznają Sakramentów: Bierzmowania, Pokuty i Pojednania (czyli Spowiedzi), Kapłaństwa, Namaszczenia Chorych
  6. zarzucają katolikom bałwochwalstwo, gdy widzą u nich obrazy świętych (nie rozumieją, że katolicy do obrazów się NIE modlą)
  7. towarzyszą Jezusowi, który już zmartwychwstał, a nie widzą na Krzyżu Jego i Jego cierpienia
  8. uważają, że Zbawienie przychodzi jedynie z wiarą, a nie z Łaski Bożej